Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea voidaan myöntää rahallisena hoitopalkkiona. Palveluiden taso ja määrä on kunnan päätettävissä. Omaishoidontuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Kotona tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle. Päätöksen omaishoidontuesta tekee hyvinvointipäällikkö perusturvalautakunnan asettamien kriteerien perusteella.

Linkit:

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2020

Omaishoidontuen hakemuslomake voidaan tulostaa tästä linkistä.


Lumijoen kunta
Lumijoentie 1237
91980 LUMIJOKI

Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
040 503 1493 klo 10. - 11.00
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi