Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea voidaan myöntää rahallisena hoitopalkkiona. Palveluiden taso ja määrä on kunnan päätettävissä. Omaishoidontuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Kotona tapahtuva hoito on vaihtoehto laitoshoidolle. Päätöksen omaishoidontuesta tekee vanhustyönjohtaja perusturvalautakunnan asettamien kriteerien perusteella.

Linkit:
Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Omaishoidontuen hakemuslomake voidaan tulostaa tästä linkistä.


Lumijoen kunta
Lumijoentie 1237
91980 LUMIJOKI

sairaanhoitaja
0400 959 306 tai 050 368 0776

vanhustyönjohtaja
040 5059 948