Lastensuojelun perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen.

Perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea jossa on mukana vahvasti myös kontrolli. Perhe voidaan velvoittaa osallistumaan perhetyöhön lastensuojelun toimesta. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kanssa. Lastensuojelun perhetyö on maksutonta, ja edellyttää lastensuojelun asiakkuutta.

Kotipalvelun maksut
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 §:n mukaan kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessan 30.11.2017 § 102 kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen seuraavasti:

-käynti alle 2 tuntia 12.00 €
-kaynti 2 - 5 tuntia 20.00 €
-käynti yli 5 tuntia 30.00 €

Asiakasmaksua voidaan voidaan alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain (734/1992) 11§:n perusteella.

Lastensuojelun perhetyön asiakkailla tulee olla voimassa oleva asiakassuunnitelma, käynnit ovat maksuttomia.                                             

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaalityöntekijä
044-0418765

Perhetyöntekijä
Emilia Matinolli-Ojala
044 048 6128
emilia.matinolli-ojala(at)terveystalo.com