Lastensuojelun perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen.

Perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun sosiaalityön tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea jossa on mukana vahvasti myös kontrolli. Perhe voidaan velvoittaa osallistumaan perhetyöhön lastensuojelun toimesta. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kanssa. Lastensuojelun perhetyö on maksutonta, ja edellyttää lastensuojelun asiakkuutta.

1.1.15 tilapäisen kotihoidon ja ennaltaehkäisevän perhetyönmaksut ovat:

- käynti alle 2h 10e

- käynti 2-5h 17e

- käynti yli 5h 30e

Lastensuojelun perhetyönasiakkailla tulee olla voimassa oleva asiakassuunnitelma, käynnit ovat maksuttomia.

                                                   

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaalityöntekijä
Meeri Kuusisto
044-0418765
meeri.kuusisto(at)lumijoki.fi

Perhetyöntekijä
Emilia Matinolli-Ojala
044 048 6128
emilia.matinolli-ojala(at)lumijoki.fi