Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 
Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta silloin, kun hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hänen terve kehityksensä ja hyvinvointinsa on vaarassa.
 
Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen.
 
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien tai perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Joskus lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnaamisella tai rikoksia tekemällä.
 
Lastensuojelua toteutetaan erilaisin lastensuojelun avohuollon tukitoimin, kiireellisen huostaanoton ja huostaanoton keinoin.

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelmaan pääset tästä linkistä.
 
Ilmoitusvelvollisuus
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista, lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista.
 
Muillakin, kuten vanhemmilla, naapureilla, lapsella itsellään, sukulaisilla, ystävillä, jotka huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, on oikeus ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin.
 
Sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojelua koskeva ilmoitus, mutta varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ei koskaan ryhdytä ilman perhetilanteen selvittelyä.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa klo 16.00 – 8.00 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden toimii Oulun Seudun kuntien sosiaalipäivystys numerossa 112.

Oulun seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakaslinja palvelee kuntalaisianne ma- pe 16 -08 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä 24 h. Asiakaslinjan numero on 044-7036 235.

Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastamaan puhelimeen. Näissä tilanteissa asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä hätäkeskukseen 112:n kautta.

 

 

 

 

 

 

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 LUMIJOKI


Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
040 503 1493 klo 10. - 11.00
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi

Lastensuojeluilmoituslomakkeen voit tulostaa tästä linkistä.