Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai arjen askareissa avustamista ja tukemista. 

Lapsiperheiden kotipalvelu ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta ja se voi olla myös kertaluonteista. SHL:n mukaisesti lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus saada kotipalveluja, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet:
- raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä tarve
- elämäntilanteen muutos perheessä (esim. perheenjäsenen kuolema, vakava sairastuminen tai avio-/avoero)
- lasta pääsääntöisesti hoitavan vanhemman uupumus tai väsymys
- vanhemman sairaus tai tapaturma ja toipuminen
- lapsen vakava sairaus tai vamma, lasten terapia -ja lääkärikäynnit
- vanhemman asiointi (esim. lääkärikäynti, raskausajan tutkimukset)
- monikkoperheeseen tai monilapsiseen perheeseen liittyvä avuntarve
- perheellä ei ole mahdollisuutta saada muuta apua

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Mikäli palvelu ei ole kertaluonteista, tehdään aina palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Kotipalvelun maksut
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 §:n mukaan kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessan 12.12.2019 § 94 kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen seuraavasti:

-käynti alle 2 tuntia 12.00 €
-kaynti 2 - 5 tuntia 20.00 €
-käynti yli 5 tuntia 30.00 €

Asiakasmaksua voidaan voidaan alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain (734/1992) 11§:n perusteella.

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Vs.sosiaalityöntekijä-kuraattori
Tiina Gilden
Puhelintunti arkisin  klo 10. - 11.00
044 041 8765
tiina.gilden(at)lumijoki.fi