Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai arjen askareissa avustamista ja tukemista. 

Lapsiperheiden kotipalvelu ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta ja se voi olla myös kertaluonteista. SHL:n mukaisesti lapsiperheillä on subjektiivinen oikeus saada kotipalveluja, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelu on maksullista, ja asiakasmaksut on päättänyt perusturvalautakunta.

Sosiaalihuoltolain mukaisesti perusteet voivat olla: alentunut toimintakyky, perhetilanne, rasittuneisuus, sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy. Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Mikäli palvelu ei ole kertaluonteista, tehdään aina palvelu- ja hoitosuunnitelma.

1.2.16 tilapäisen kotihoidon ja ennaltaehkäisevän perhetyönmaksut ovat:

- käynti alle 2h 12 €

- käynti 2-5h 20 €

- käynti yli 5h 30 €

Lastensuojelun perhetyön asiakkailla tulee olla voimassa oleva asiakassuunnitelma, käynnit ovat maksuttomia.

                                                   
 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaalityöntekijä
Meeri Kuusisto
044 041 8765
meeri.kuusisto(at)lumijoki.fi