Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat puolisot ovat yhdessä lapsen huoltajia ja kasvattajia. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, äiti on lapsen huoltaja. Isällä on kuitenkin mahdollisuus tulla huoltajaksi joko äidin kanssa yhdessä tai yksinään. Tämä edellyttää vanhempien yhteistä kirjallista sopimusta, jonka perusturvalautakunta vahvistaa.
 
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äidin tulee ottaa yhteyttä kunnan hyvinvointipäällikköön lapsen isyyden tunnustamista varten. Myös pysyvässä avoliitossa elävän pariskunnan yhteisen lapsen isyys on vahvistettava tunnustamisella, vaikka pariskunnalla olisi entuudestaankin lapsia.
 
Myös avio- ja avoerotilanteessa vanhemmat voivat yhteisesti sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimuksen vahvistaa perusturvalautakunnan alainen viranhaltija. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen tai tarvitaan muita huoltajia voi huollosta ja tapaamisoikeudesta päättää ainoastaan tuomioistuin.
 
Lastenvalvoja hoitaa isyyden selvittämisen ja ottaa vastaan varsinaisen tunnustamisen. Lastenvalvoja toimittaa tunnustamisasiakirjan Oulun maistraattiin, jossa isyys vahvistetaan.
 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 LUMIJOKI

Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
040 503 1493 klo 10. - 11.00
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi