Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei asu pysyvästi vanhempansa luona. Elatusavun määrä ja sen suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla.
 
Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi. Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.
 
Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua riippumatta siitä, onko lapsi vanhempiensa yhteishuollossa tai vain toisen vanhemman huollossa.
 
Elatusapu tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa elatusavun suorittajan maksukyky ja muu elatusvelvollisuus. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin.
 
Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Elatusavun määrää voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteissa on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on pidettävä kohtuullisena sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen.
 


Elatustuki
 
Elatusturva-asiat siirtyivät 1.4.2009 alkaen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi.

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
040 503 1493 klo 10. - 11.00
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi