Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on kehittää toimintaan osallistuvien työelämä- ja koulutusvalmiuksia sekä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille, tukea tämän elämänhallintataitoja sekä opastaa mm. ammatillisen kuntoutuksen asioissa. Kuntouttavan työtoiminnan jakso voi kestää 3 kk – 24 kk asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 
Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan suunnitelman ja palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Lisäksi laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttömille oleville työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille.
 
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimenkuvaan kuuluu pitkäaikaistyöttömien aktivointisuunnitelmat yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa, työkohteiden hankkiminen kunnan yksiköistä sekä kolmannelta sektorilta, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työ/toimintakyvyn seuranta ja osallistuminen eläkeselvittelyihin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen.
 
Kuntouttava työtoiminta (entisen kirjaston tiloissa) palvelee kaikkia pitkäaikaistyöttömiä. Työpajatoiminta on pääasiassa sosiaalista toimintaa, käsitöitä, puutöitä, opastusta työnhakuun ja netin käyttöön, elämänhallinnan tukemista, liikuntaa, päihdeneuvontaa, asiantuntijaluentoja esim. mielenterveydestä jne. Osa työpajan töistä koostuu työpalvelusta kotitalouksien tilausten mukaan. Työpaja Lumijobi on avoinna ti – pe klo 9 – 13.00.
 
Lumijoen kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja palvelee kunnantalon yläkerrassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua työhön, koulutukseen, työharjoitteluun, kuntoutukseen yms. liittyen.


 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Kuntotuttavan työtoiminnan ohjaaja
Eero Multasuo
050 598 0650
eero.multasuo(at)lumijoki.fi

 

Linkit:
Työpaja Lumijobin omat sivut