Ennaltaehkäisevä perhetyö on kotona tehtävää työtä. Sen tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja. Työtä tehdään yhteistyössä muiden perhettä tukevien tahojen kanssa.

Ennaltaehkäisevä perhetyö on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa riittämättömiksi ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen, esimerkiksi:

Kotiin tehtävä perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ensimmäisellä käynnillä laaditaan yhdessä perheen kanssa palvelusuunnitelma, jossa selvitetään perhetyön tarve, tavoitteet, verkostot ja muut olemassa olevat palvelut.

Ennaltaehkäisevä perhetyö on maksuton sosiaalipalvelu. Palvelu ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelutarve arvioidaan yhdessä sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa. Pyynnöt voivat tulla perheiltä itseltään tai yhteistyötahoilta.

 

Ennalta ehkäisevästä perhetyöstä tulee olla voimassa oleva asiakassuunnitelma. Käynnit ovat maksuttomia.

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki
Vs.sosiaalityöntekijä-kuraattori
Tiina Gilden
Puhelintunti arkisin  klo 10. - 11.00
044 041 8765
tiina.gilden(at)lumijoki.fi

Perhetyöntekijä/Terveystalo
044 048 6128