Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viraisomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot ovat:

Lisäksi opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

Tiedote: Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja syksyllä 2019

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa

https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/Varda

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https//www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI
Varhaiskasvatusjohtaja
Tiina Jokikokko
040 508 0296
tiina.jokikokko(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi