Nuoret yrittäjät -hanke

Nuoret yrittäjät- hanke aloittaa toimintansa huhtikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena ja tarkoituksena on auttaa ja tukea nuoria yrittäjyydessä sekä nostaa heidän yrityksiään esille. Hankkeen avulla pyritään saamaan nuorille yrittäjille hyvä tukiverkosto. Hankkeessa nuoret saavat neuvontaa, tietoa ja tukea yrittäjyydestä.

Hankkeessa toimii työntekijänä joulukuun 2018 ajan Taina Jaakola 

Jos yrittäjyydessä jokin asia mietityttää tai haluaisit apua ja tukea yrityksen perustamiseen, ota rohkeasti yhteyttä Tainaan.

lumijoki(at)4h.fi            

puh. 0405274801

Nuoret yrittäjät hanketta rahoittaa Oulun seudun Leader ja Nouseva rannikkoseutu ry


Tavoite

4H-Yritys on 4H-järjestön kehittämä toimintamalli nuorten yritystoimintaan. Sen tavoitteena on edistää 4H-järjestön toiminta-ajatuksen mukaista nuorten yrittäjyyttä

  • lisäämällä nuorten mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä turvallisissa puitteissa
  • vaikuttamalla nuorten asenteisiin, jotta yrittäjyys nähtäisiin varteenotettavana ammatillisena vaihtoehtona
  • lisäämällä nuorten valmiuksia hyödyntää osaamistaan pienimuotoisen yritystoiminnan kautta ja vaikuttaa näin yhteiskunnassa esimerkiksi erilaisessa palvelutuotannossa.

Kohderyhmä

4H-Yritys on tarkoitettu 13-28-vuotiaille 4H-järjestön jäsenille

Turvallisuus

Jokaiselle 4H-yrityksen perustavalle nuorelle nimetään ohjaaja, jonka tehtävänä on ohjata nuorta myös yrityksen toimintaan liittyvissä turvallisuusasioissa mukaan luettuna myös yritystoiminnan taloudellinen turvallisuus.

Vakuutukset

Nuorten harjoittama itsenäinen yritystoiminta (esim. tuotteiden valmistaminen kotona) ei ole 4H-järjestön vakuutusten piirissä. 4H-jäsenet ovat vakuutettuja ohjatuissa ja valvotuissa 4H-tilaisuuksissa ja matkoilla niihin. 4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus.

 

4H-Yritys toimintamallin avulla nuorella on mahdollisuus saada ohjatusti oppia ja kokemusta oikeasta yritystoiminnasta

Lumijoen 4H-yhdistys ry
Taina Jaakola
Poutalantie 1
91980 Lumijoki
040 527 4801
heli.kuha(at)4h.fi

www.4h.fi/lumijoki/nuoret-yrittajat/

4Hlogo