Lumijoen kunnassa valittiin uusi nuorisovaltuusto syksyllä 2017, nuorisovaltuuston toimikausi on 2017-2020. Lumijoen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton kunnan vaikuttamistoimielin, jonka päätehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kunnan päätöksenteossa sekä edustaa lumijokisia nuoria eri paikoissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kuukausittain, tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja on mukana järjestämässä nuorille suunnattuja tapahtumia.

Lumijoen nuorisovaltuuston jäsenet:

Marco Joki puheenjohtaja
Saku Klaavo varapuheenjohtaja
Titta Pernu jäsen
Akseli Kilpeläinen jäsen
Valto Sivula jäsen
Ilona Mäki jäsen
Sakari Lumme jäsen

Lumijoen kunnan nuorisovaltuusto on sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alainen vaikuttamistoimielin, jonka tarkoituksena on:

  • Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia.
  • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
  • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin.
  • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä.
  • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata aloitteiden käsittelyä.
  • Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista.
  • Luoda nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
  • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
  • Tiedottaa nuoria koskevista asioista 

Lisätietoja saa kunnan vapaa-aikatoimenohjaajalta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry

Vapaa-aikatoimenohjaaja
Salla Mertala
044 055 6077
salla.mertala(at)lumijoki.fi
facebook: Lumi Joki

Nuorisovaltuusto
instagram: lumijoen_nv
snapchat: lumijoen_nv