Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Etsivänä nuorisotyöntekijänä kunnassamme toimii Sonja Junnila. Etsivän nuorisotyöntekijän työaika saattaa vaihdella, mutta pääsääntöisesti hänet tavoittaa arkisin klo 8.00-16.00. Etsivän nuorisotyöntekijän työpiste sijaitsee vapaa-aikatoimistossa kirjasto Hiidenkiven yhteydessä.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös kunnan vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalaan.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Sonja Junnila
050 5627561
sonja.junnila(at)lumijoki.fi
facebook: Etsivä Lumijoki Sonja

Etsivän nuorisotyön yhteyshenkilö
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja
Riitta Tranberg
040 358 8871
riitta.tranberg(at)lumijoki.fi