Omatoimikirjasto

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Outi- kirjastokortilla (paitsi yhteisöasiakkaiden kortit) sekä OUTI-verkkokirjaston salanumerolla. Salanumeron saa kirjastosta.

Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata automaatilla ja palauttaa aineistoa palautusautomaatilla. Myös asiakastietokoneet ja lehtilukusalit ovat asiakkaiden käytettävissä

Varaukset voi myös noutaa omatoimiaikana.
Varattu aineisto löytyy varausnumeron tai tunnuksen avulla lainaustiskin edessä olevasta kirjavaunusta.

Tulostaminen ja kopioiminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Lumijoen kirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi johonkin OUTI-kirjastoon. Omatoimikirjastoihin ei pääse sisään kadonneeksi ilmoitetulla kirjastokortilla.

Omatoimiaikana kirjastoon on 18 vuoden ikäraja.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä, sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot ja myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.