Kielten lehtorin sijaisuus

Ilmoitus, 01.06.2020

29/2020

Lumijoen peruskoulussa on haettavana kielten lehtorin viransijaisuus ajalle 1.9.2020 - 5.6.2021
Tehtävä kohdistuu vuosiluokkien 6-9 opetukseen, opetettavina aineina englanti ja ruotsi. Tehtävään kuuluu myös luokanvalvojana toimiminen.

Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa ammatillista osaamista. Olet halukas kehittämään opetusta ja peruskoulun käytänteitä uuden opetussuunnitelman hengessä. Toivomme sinulta kokemusta tehostetussa ja erityisessä tuessa olevista oppilaista ja ennen kaikkea halua suunnitella oppilaille erilaisia tukimuotoja yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Eduksi luetaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyvä osaaminen.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa, niitä ei liitetä hakemukseen.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 3 kk.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä  hakulomakkeella. Mikäli sähköinen haku ei ole mahdollinen, tulee hakemus toimittaa Lumijoen peruskoulun kansliaan (Poutalantie 1, Lumijoki) siten, että se on perillä 15.6.2020 klo 12.00 mennessä.

Haastattelut pidetään viikolla 25.

Lisätietoa tehtävästä antaa
Katja Kauniskangas
vs. sivistysjohtaja-rehtori
Lumijoen kunta/Lumijoen peruskoulu
katja.kauniskangas@lumijoki.fi
p. 045 711 462