Vuoden 2020 nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustusmäärärahojen haettavaksi julistaminen

Ilmoitus, 02.03.2020

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää julistaa vuoden 2020 nuoriso-, liikunta ja kulttuuritoimen toiminta-avustukset haettavaksi perjantaihin 20.3.2020 klo 16 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa joko liitteineen paperisina vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalalle osoitteeseen Toripolku 3, 91980 Lumijoki tai sähköpostitse salla.mertala(at)lumijoki.fi.

Nuorisotoimen osalta yleisavustuksena jaetaan 2400 €. Liikuntatoimen osalta yleisavustuksena jaetaan 2500 € ja matka-avustuksena 500€ (haetaan yhdessä yleisavustuksen kanssa keväällä). Kultturitoimen osalta jaetaan avustuksia 2000€, jota voivat hakea muutkin kuin järjestöt.

Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle

Kulttuuriavustushakemus

Lumijoen kunnan kulttuuriavustusten myöntämisperiaatteet