Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset vuonna 2020

Ilmoitus, 06.02.2020

5/2020

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.1.2020 (§ 13) julistaa haettavaksi yhteensä 5000 euron avustussumman.                        

Avustusta voi hakea

1.lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen;
2.Lu­mi­joen kaiken ikäisten kuntalaisten vuonna 2020 järjestettävien kulttuuri- ja liikuntatapahtumien jär­jes­tä­mi­seen.

Kirjalliset avustushakemukset osoitetaan Lumijoen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää avustusten myöntämisestä 16.3.2020 pidettävässä kokouksessaan. Avustussummaa ei välttämättä jaeta kokonaan. Tapahtumien järjestämisessä arvostetaan yhdistysten/eri tahojen yhteistyötä. Kohdan 1 mukaisesti hakijana voi olla myös yksittäinen henkilö. Hakemuksessa pyydetään esittämään tarkka arvio kustannuksista ja perustelut haettavalle avustukselle. Myönnettävä avustus on käytettävä 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, puh. 050 568 1366

Hakemukset toimitetaan maanantaihin 9.3.2020 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi tai kirjeitse Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki