Ympäristölupatarpeen arviointia koskevan päätöksen rauettaminen

Ilmoitus, 22.01.2020

2/2020

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristölupatarpeen arviointia koskevan päätöksen rauettaminen, Ollakka Pekka ja Jaana, Lumijoki