Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

Ilmoitus, 20.01.2020

1/2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 20.1.-20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa