Ympäristöluvan rauettaminen

Ilmoitus, 20.12.2019

70/2019

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristöluvan rauettaminen, Juha Hemmilä, Lumijoki