Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoontuminen keväällä 2020 ja valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Ilmoitus, 11.12.2019

60/2019

Kunnanvaltuuston kokoontuminen keväällä 2020 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

61/2019

Kunnanhallituksen kokoontuminen keväällä 2020