Erityisopettaja

Ilmoitus, 02.12.2019

57/2019

 

Lumijoen kunta hakee laaja-alaista erityisopettajaa 0-4. luokille kevätlukukaudeksi 2020 ajalle 01.01.-31.05.2019, sijoituspaikkana Lumijoen peruskoulu. Yhtenäiskoulussamme on 430 oppilasta vuosiluokilla 0-9 ja henkilökuntaa noin 50.

 

Tuntimäärä on 26 tuntia viikossa.

 

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa, niitä ei liitetä hakemukseen.

 

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 2 kk:n koeaikaa.

 

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä  hakulomakkeella. Mikäli sähköinen haku ei ole mahdollinen, tulee hakemus toimittaa Lumijoen kunnanvirastolle (Kunnankuja 1, Lumijoki) siten, että se on perillä 17.12.2019 klo 12.00 mennessä. Haastattelut viikolla 51.

 

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös opettajat, joilla on erityispedagogiikan opintoja ja/tai kokemusta erityisopetuksesta. Laaja-alaisen erityisopettajan virka tulee täytettäväksi toistaiseksi syksystä 2020 alkaen.

 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. sivistysjohtaja-rehtori Katja Kauniskangas

katja.kauniskangas@lumijoki.fi

p. 040 571 1462