Vesilain mukainen lupahakemus

Ilmoitus, 25.10.2019

52/2019

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Hakija: Lumijoen Vesi Oy

Asia: Latomäen pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen, Lumijoki

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on luettavissa täältä.