Vuoden 2019 liikuntatoimen matka-avustusmäärärahojen hakeminen

Ilmoitus, 02.09.2019

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa vuoden 2019 liikuntatoimen matka-avustukset haettavaksi perjantaihin 16.9.2019 mennessä.
Liikuntatoimen matka-avustuksena jaetaan 500€.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisenä vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalalle.