Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Ilmoitus, 10.06.2019

39/2019

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19/0139/2

Asia: Valitus vesitalousasiassa

Hakija ja muutoksenhakija: Fortum Power and Heat Oy, Espoo

Päätös, johon on haettu muutosta: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 11.4.2017 Nro 19/2017/2

Päätös