Sosiaalityöntekijä-kuraattori

Ilmoitus, 14.05.2019

27/2019

Haemme Lumijoen kuntaan sosiaalityöntekijä-kuraattoria hyvinvointipäällikön työpariksi

Valittava henkilö vastaa
- sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien palvelutarpeiden arvioinneista ja päätöksenteosta sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamisesta
- koulukuraattorin tehtävistä

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Valittavan henkilön osaamisprofiilissa korostuvat vankka sosiaali- ja viranomaistyön kokemus, kyky työskennellä itsenäisesti ja kyky toimia sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Virkaan valittavan tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteri ote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:in mukaan, hakija voi esittää palkkatoivomuksen. Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttömahdollisuutta.

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta vastaa sosiaalitoimen viranomaistehtävistä ja koulukuraattorin tehtävistä.

Hakuaika on jatkettu. Hakuaika virkaan päättyy 28.5.2019 klo 16.00. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Hakemukset, joihin on liitetty kopiot opinto- ja työtodistuksista toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palveluun.

Yhteystiedot
Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen, puh.040-5031493