Varhaiskasvatuksen opettaja

Ilmoitus, 03.04.2019

13/2019

Lumijoen kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi täytettävä virka. Tehtävät täytetään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kuvaus  
Tehtävän sijoituspaikkana on Päiväkoti Ensilumi, joka on 70 paikkainen päiväkoti, jossa lapset ovat iältään 1-5-vuotiaita. Päiväkoti toimii jatketulla aukiololla. Suunnitelmissa on aloittaa avointa varhaiskasvatusta kerhomuotoisena toimintana.
Tarjoamme luonnonläheisen työpaikan pienessä kunnassa. Arvostamme myönteistä, sitoutunutta, osallista, pedagogista työotetta ja hyviä tiimityötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26§ mukaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo 15.00. Hakemukset, joihin on liitetty kelpoisuustodistukset ja ansioluettelo toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi -palveluun.

Työsuhteen alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote, 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista

Lisätiedot
http://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-opettaja-225079/?r=3

Yhteystiedot
Varhaiskasvatusjohtaja Leena Kronqvist puh. 040 5080296 ja sp. leena.kronqvist@lumijoki.fi.