Vs. sivistysjohtaja-rehtori

Ilmoitus, 03.04.2019

11/2019

Lumijoen kunnassa julistetaan haettavaksi sivistysjohtaja-rehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2019-31.7.2020.

Sivistysjohtaja-rehtorin tehtäviin kuuluvat Lumijoen peruskoulun rehtorin tehtävät sekä sivistystoimen toimialajohtajan tehtävät. Sivistysjohtaja-rehtori valmistelee ja esittelee sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle opetustoimen tulosalueeseen kuuluvat asiat sekä toimii varhaiskasvatusjohtajan ja kirjasto- ja kulttuuritoimen johtajan esimiehenä.

Kelpoisuutena virkaan on opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) 2 luku 2 § edellyttämä rehtorin kelpoisuus: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä
4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Lumijoen peruskoulu on n. 425 oppilaan ja 40 opettajan ja koulunkäynninohjaajan maaseutumainen yhtenäiskoulu 40 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Arvostamme asiantuntemusta, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta monialaiseen sivistystoimen johtamiseen.

Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuustodistukset ja ansioluettelo toimitetaan Kuntarekry.fi-palvelun kautta 16.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot
http://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/vs-sivistysjohtaja-rehtori-225849/?r=1

Yhteystiedot
Sivistysjohtaja-rehtori Kari Satamo, p. 040-5711462, kari.satamo@lumijoki.fi
Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, p. 050-5681366, paula.karsi-ruokolainen@lumijoki.fi