Vuoden 2019 nuoriso- ja liikuntatoimen avustusmäärärahojen haettavaksi julistaminen

Ilmoitus, 29.01.2019

4/2019

Sivistystoimen vuoden 2019 talousarviossa on seuraavat määrärahat järjestöjen toiminta-avustuksiin: liikuntatoimi 3000 €, nuorisotoimi 2400 €. Aikaisempina vuosina liikuntatoimen osalla yleisavustuksena on jaettu 2500 € ja 500 € on jaettu erikseen syksyllä matka-avustuksena.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää julistaa vuoden 2019 liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset haettavaksi perjantaihin 8.3.2019 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa joko liitteineen paperisina vapaa-aikatoimenohjaaja Salla Mertalalle osoitteeseen Toripolku 3, 91980 Lumijoki tai sähköpostitse salla.mertala(at)lumijoki.fi.

Liikuntatoimen osalla yleisavustuksena jaetaan 2500 € ja syksyllä jaetaan matka-avustuksena 500€. Nuorisotoimen osalla yleisavustuksena jaetaan 2400 €.