Sosiaalityöntekijä-kuraattori

Ilmoitus, 03.04.2018

17/2018

Lumijoki on 2100 asukkaan vireä kunta lähellä merta ja luontoa, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta ja sen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Maaseutumainen ympäristömme tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja viihtymiselle. Tule mukaan kehittämään kuntalaistemme hyvinvointia ja sosiaalityötä.

Haemme Lumijoen kuntaan sosiaalityöntekijä-kuraattoria

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KURAATTORI 

Sosiaali – ja terveyspalveluidemme tuottaminen siirtyi 1.1.2018 Suomen Terveystalo Oy:n hoidettavaksi. Kuntaan jäivät sosiaalitoimen viranomaistehtävät ja koulukuraattorin tehtävät. Työaika jakaantuu 70 %:a viranomaistehtäviin ja 30 %:a koulukuraattorin tehtäviin

Valittava henkilö tulee vastaamaan

  • sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien palvelutarpeiden arvioinneista ja päätöksenteosta sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamisesta
  • koulukuraattorin tehtävistä

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Valittavan henkilön osaamisprofiilissa korostuvat vankka sosiaali- ja viranomaistyön kokemus, kyky työskennellä itsenäisesti ja kyky toimia sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Virkaan valittavan tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteri ote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakuaika virkaan päättyy 17.4.2018 klo 16.00.

Hakemukset osoitetaan Lumijoen kunnan perusturvalautakunnalle. Hakemukseen tulee liittää kopiot opinto- ja työtodistuksista. Ensisijaisesti hakemukset pyydetään tekemään sähköisesti http://kuntarekry.fi tai sähköpostilla kirjaamo@lumijoki.fi. Kirjeitse toimitettavat hakemukset lähetetään osoitteeseen Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91 980 Lumijoki.

Lisätietoja antaa hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen, puh.040-5031493