Lumijoen-Lapinniemen yhteisen alueen osakaskunta, kokouskutsu

Ilmoitus, 06.02.2018

8/2018

Osakaskunnan osakasten kokous pidetään Lumijoen kunnanvirastossa torstaina 22.2.2018 klo 14.00. 

ASIALISTA: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksessa käytettävän luettelon ja äänestysmenettelyn hyväksyminen
 6. Osakaskunnankunnan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus vuodelta 2017
 7. Osakaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
 8. Hoitokunnan kokouspalkkioiden, kokousedustajien palkkioiden ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen
 9. Osakaskunnan talousarvio vuodelle 2018
 10. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsen valitseminen
 11. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen
 12. Osakaskunnan edustajan valitseminen kalastusalueen ja muihin kokouksiin
 13. Päätetään osakaskunnan kokouskutsujen ilmoitustavasta
 14. Muut mahdolliset asiat
 15. Valitusosoituksen lukeminen ja pöytäkirjan nähtävilläolosta ilmoittaminen
 16. Kokouksen päättäminen 

Lumijoella 4. pnä helmikuuta 2018