Vuoden 2018 nuoriso- ja liikuntatoimen avustus- ja määrärahojen hakeminen

Ilmoitus, 05.02.2018

7/2018

Sivistystoimen vuoden 2018 talousarviossa on seuraavat määrärahat järjestöjen toiminta-avustuksiin: liikuntatoimi 3000 €, nuorisotoimi 2400 €. Aikaisempina vuosina liikuntatoimen osalla yleisavustuksena on jaettu 2500 € ja 500 € on jaettu erikseen syksyllä matka-avustuksena.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa vuoden 2018 liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustukset haettavaksi perjantaihin 16.3.2018 klo 16.00 mennessä. Liikuntatoimen osalla yleisavustuksena jaetaan 2500 € ja syksyllä jaetaan matka-avustuksena 500 €. Nuorisotoimen osalla yleisavustuksena jaetaan 2400 €.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä kirjastolle/nuorisotilalle, Toripolku 3, 91980 Lumijoki.