Maisematyö- ja toimenpidelupia

Ilmoitus, 01.02.2018

5/2018

Maisematyölupa/Oulun seudun ampumaurheilukeskus ry

6/2018

Toimenpidelupa/Myllynen Jari ja Minna