Lumijoen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Ilmoitus, 13.11.2017

97/2017

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus

Lumijoen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Lumijoen pohjavesialueiden yleiskartta

Pohjavesialuekartat

Luettelo pohjavesialueilla suoritetuista tutkimuksista