Hyvinvointipäällikön virka

Ilmoitus, 01.11.2017

94/2017

Lumijoki on 2.100 asukkaan vireä kotipaikkakunta lähellä merta ja luontoa, ja vain puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta ja sen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Maaseutumainen ympäristömme tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja viihtymiselle. Tule mukaan tiimiimme kehittämään edelleen kuntalaistemme hyvinvointia.

 

Haemme Lumijoen kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖÄ 

Sosiaali- ja terveyspalveluidemme tuottaminen siirtyy 1.1.2018 Suomen Terveystalo Oy:n hoidettavaksi. Kuntaan jää edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät sekä sosiaalitoimen viranomaistehtävät. Etsimme johtoryhmämme jäseneksi uutta henkilöä vastaamaan näistä osa-alueista. Virka on organisaatiossamme uusi. 

Valittava henkilö tulee vastaamaan mm.

  • sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien päätösten valmistelusta ja päätöksenteosta sekä kunnalle kuuluvista viranomaisvalvonnan tehtävistä,
  • perusturvalautakunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä esittelystä, ja
  • perusturvan toimialan talousarvion valmistelusta ja seurannasta.

Virkaan valittava toimii kunnan sosiaalitoimen johtavana viranhaltijana. Keskeinen tehtäväalue on myös solmitun sote-palvelujen ulkoistussopimuksen, sen palvelulupausten ja laatumääritysten seuranta, ohjaus ja valvonta kunnan edustajana. Hyvinvointipäällikkö toimii tiiviissä yhteystyössä palveluntuottajan kanssa sopimuksen toteuttamiseen liittyvien sisältökysymysten hoitamiseksi.

Muodollisena kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi edellytetään vahvaa kokemusta viranomaistyöstä ja hyvää perehtyneisyyttä viran eri tehtäväalueisiin. Valittava henkilön osaamisprofiilissa korostuvat yhteistyötaidot, kyky luoda verkostoja ja kokemus työskentelystä verkostojen kanssa sekä vankka kokemus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja niiden kehitystyöstä. 

Virkaan valittavan tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (ei vanhempi kuin 6 kk). Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Virka täytetään 1.1.2018 lukien tai viran vastaanottamisesta sovitaan valittavan henkilön kanssa. 

Virkaan sovelletaan KVTES:n määräyksiä ja kunnan käytäntöjä. Uutena virkana sitä ei ole vielä hinnoiteltu vaativuusjärjestelmässä ja hakijat voivat esittää palkkatoiveensa. Virka on kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan yhteinen. 

Hakuaika päättyy 27.11.2017 klo 16.00. 

Hakemukset osoitetaan Lumijoen kunnalle ja hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä kelpoisuuden todentavat todistusjäljennökset. Hakemukset pyydetään ensisijaisesti tekemään sähköisesti http://kuntarekry.fi tai sähköpostilla kirjaamo@lumijoki.fi Kirjeitse toimitettavat hakemukset lähetetään osoitteeseen Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Kuoreen tai sähköpostiin pyydämme laittamaan tunnuksen ”Hyvinvointipäällikkö”. 

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu, puh. 050-568 1366. 

 

Lumijoki, 30.10.2017
 

Kunnanhallitus