Kunnanjohtajan virka

Ilmoitus, 01.11.2017

93/2017

Lumijoki on 2.100 asukkaan vireä kotipaikkakunta lähellä merta ja luontoa, ja vain puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta ja sen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Maaseutumainen ympäristömme tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja viihtymiselle. Tule edelleen kehittämään kuntamme elinvoimaisuutta.
 

Lumijoen kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 

KUNNANJOHTAJAA 

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon sekä kuntatalouteen. Lisäksi valinnassa arvostetaan elinkeinoelämän tuntemista, yhteistyökykyä ja kehittämistaitoja. 

Virka täytetään 1.5.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa hakevilta voidaan edellyttää soveltuvuusarviointiin osallistumista. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin KVTES:n mukaisesti. Hakijat voivat esittää palkkatoiveen. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus. 

Viran hakuaika päättyy 27.11.2017 klo 16.00. 

Hakemukset tulee osoittaa Lumijoen kunnanhallitukselle ja hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä kelpoisuuden todentavat todistusjäljennökset. Hakemukset pyydetään ensisijaisesti tekemään sähköisesti http://kuntarekry.fi tai sähköpostilla kirjaamo@lumijoki.fi Kirjeitse toimitettavat hakemukset lähetetään osoitteeseen Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Kuoreen tai sähköpostiin pyydämme laittamaan tunnuksen ”Kunnanjohtajan virka”.

Lisätietoja antavat

  • kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaana Ollakka, puh. 044 583 5457, ja
  • kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eino Jakkula, puh. 040 508 0297.

 

Lumijoki, 30.10.2017

 

Kunnanhallitus