Julkipanoilmoitus

Ilmoitus, 20.10.2017

91/2017

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Junnon Sora ja Kuljetus Oy, maa-ainesten ottaminen pohjavesipinnan ylä- ja alapuolelta olemassa olevalta ottoalueelta

Lupapäätös