Kuntavaalin tuloksen vahvistaminen

Ilmoitus, 12.04.2017

Lumijoen kunta
 
Kuntavaalin vahvistettu tulos

Lumijoen kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut kuntavaalin tuloksen kokouksessaan 12.4.2017. Luettelo valtuustoon valituista ja varavaltuutetuista äänimäärineen ja vertauslukuineen on nähtävänä kunnan nettisivuilla ja kunnan ilmoitustaululla.

Lumijoella 12.4.2017

Lumijoen keskusvaalilautakunta

Ryhmittäin ehdokkaiden äänet
Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
Ryhmien kannatus ja muutos
Äänestysaktiivisuus kunnassa