Vesilain mukainen päätös: Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Muhos, Utajärvi ja Vaala

Ilmoitus, 11.04.2017

42/2017

Pohjois-Suomen alehallintovirasto

Kuulutus