Tukea yrityksille

Ajankohtaista, 14.04.2020

Yritys Leader rahoitushaku

Norsu (Nouseva Rannikkoseutu ry) on avannut tänään Yritys Leader rahoitushaun. Rahoitusta on tarjolla 1-2 htv:tä työllistäville mikroyrityksille Norsun alueella. Maksimituki per yritys on 750 euroa. Rahoituksen avulla yritys voi tehdä pieniä hankintoja ja ostopalveluja sopeutuakseen koronatilanteen mukanaan tuomiin muutoksiin liiketoiminnassa. Rahoituksessa ei ole toimialarajoituksia. Tukea voi hakea 13.3.2020 jälkeen tehtyihin ostoihin. Ensimmäinen hakujakso päättyy 9.4.2020.

Lue lisää Norsun nettisivuilta https://www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/rahoitus/yritys-leader . Löydät sieltä sekä säännöt että hakulomakkeen.

 

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Poikkeusrahoitus ELY-keskus

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

 

Yksinyrittäjien koronatuen (COVID-19) valmistelu etenee

Hyvä Lumijoen yksinyrittäjä!

  • Lumijoen  kunta on saamassa valtiolta määrärahan (laskennallinen osuus yksinyrittäjien määrästä) yksinyrittäjien tukemiseen poikkeusoloissa  
  •  yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (voimaan 9.4.2020).
  • tuen suuruus on 2000 euroa
  • tuen tarkoituksena on vakauttaa yrityksen tilapäisesti heikentynyttä taloudellista tilannetta tilanteessa; avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin
  • yksinyrittäjällä on myös mahdollista hakea työttömyyskorvausta (TE-palvelut), vaikka tämä tuki myönnettäisiin
  • tukihaku yrityksille avataan mahdollisimman pian; ohessa malli/luonnos hakemuslomakkeesta, jolla tukea tullaan hakemaan (julkaisemme virallisen lomakkeen, kun se on käytettävissä)
  • avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin
  • hakemukset toimitetaan kuntaan, jossa tehdään sopimus tuen myöntämisestä

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta osoitteessa https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Lisäksi:

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta).  Avustus on kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen

• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.  Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Tähän arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.  

Voimia kaikille vaikeassa tilanteessa! Seuratkaa tiedotteita!

Lumijoen kunta

 

Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.

Yrittäjä voi saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos epidemian takia päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.–30.6.2020 välisenä aikana. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Yrittäjän on huomattava tehdä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi?

Kätevämmin ilmoittautuminen työnhakijaksi hoituu TE-toimiston Oma asiointi -verkkopalvelussa. Yrittäjälle ei ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta, vaan hän tekee normaalin työnhakijaksi ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa on tärkeä tehdä kaikki vaiheet. Muuten työnhaku ei astu voimaan. Huolellinen tietojen täyttäminen jouduttaa käsittelyä.

Oma asioinnissa työnhakijaksi ilmoittautumisessa tehdään seuraavat vaiheet:
1) Täydennä yhteystietosi ja työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti.
2) Tee palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivän kuluessa.
3) Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.

Työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää hakemaan kokoaikatyötä. Kuitenkin vastaamalla Oma asioinnissa asiaa koskevaan kysymykseen 'Kyllä', nopeutuu työttömyysetuuden käsittely.

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan työnhaun alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.

Jos TE-toimisto pyytää asiassa selvitystä, kannattaa selvitys antaa mahdollisimman pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Miten työmarkkinatukea haetaan?

Työmarkkinatukea haetaan Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Lisätiedot:
Työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asioinnissa - Askel askeleelta (pdf)
Näin aloitat työnhakusi

Oma asiointi -verkkopalvelu

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (tem.fi)
Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (kela.fi)

01.06.2020-30.06.2020 - tapahtuma
28.05.2020 - ajankohtaista
25.05.2020 - ajankohtaista
23.04.2020 - ajankohtaista
16.04.2020 - ajankohtaista
09.04.2020 - ajankohtaista
03.04.2020 - ajankohtaista
27.03.2020 - ajankohtaista
24.03.2020 - ajankohtaista
23.06.2020 - tapahtuma
01.07.2020-31.07.2020 - tapahtuma
25.07.2020 - tapahtuma
29.07.2020-30.07.2020 - tapahtuma
05.08.2020 - tapahtuma
08.08.2020 - tapahtuma
06.09.2020 - tapahtuma