Syksyn -20 varhaiskasvatuspaikkojen haku

Ajankohtaista, 12.02.2020

 

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito tai lastenhoidon tuki, joka toteutetaan kotihoidon tukena tai yksityisen hoidon tukena.

Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään Päiväkoti Ensilumessa, jossa toimii neljä päiväkotiryhmää.

Lumijoella järjestetään myös avointa varhaiskasvatustoimintaa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea. Kerhomaksu on 10€/lapsi/kk.  

Syksyn -20 varhaiskasvatuspaikkojen haku on nyt ajankohtaista.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu jatkuvan haun periaatteella. Hakemus tulee toimittaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hakemus tulee toimittaa kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkua. Varhaiskasvatusta voi hakea perheen tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä (alle 5h/pv, 60% maksusta). Perheet voivat myös tehdä sopimuksen keskimääräisistä päivistä 1-10 päivää / kuukausi (50% maksusta) tai 11-15 päivää / kuukausi (75% maksusta).

Avoimeen varhaiskasvatukseen haetaan jatkuvan haun periaatteella ja paikat täytetään hakujärjestyksessä. Varhaiskasvatushakemuksia saa Päiväkoti Ensilumesta sekä kunnanvirastolta. Varhaiskasvatushakemuksen voi palauttaa Päiväkoti Ensilumeen tai kunnanvirastolle.

Syksyllä -20 aloittavat ryhmät muodostetaan kevään aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tulleet hakemukset voidaan huomioida syksyn ryhmiä muodostettaessa. Aloituksen ollessa myöhemmin syksyllä, toivotaan hakemusten toimittamista jo kevään haun aikana.

 

Perheiden, joilla on jo varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse jättää uutta hakemusta. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään aina kirjallisesti ja laskutus päättyy huoltajien ilmoittamaan päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista:   Lisätietoa varhaiskasvatusmaksuista:
Tiina Jokikokko   Kirsi Ollakka
varhaiskasvatusjohtaja  palvelusihteeri
040-508 0296   050-440 0156

                                 

                         

                                

Varhaiskasvatukseen hakeminen http://www.lumijoki.fi/tiedostot/Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatushakemus.pdf

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
http://www.lumijoki.fi/sivu/fi/asukkaat/varhaiskasvatuspalvelut/paivahoitomaksut/

Lisätietoa kunnan varhaiskasvatuksesta
http://www.lumijoki.fi/sivu/fi/asukkaat/varhaiskasvatuspalvelut/

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa:
https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/lapsi-aloittaa-paivahoidon/

 

 

19.02.2020 - tapahtuma
17.02.2020 - ajankohtaista
13.02.2020 - ajankohtaista
01.02.2020-29.02.2020 - tapahtuma
20.02.2020 - tapahtuma
23.02.2020 - tapahtuma
25.02.2020 - tapahtuma
25.02.2020 - tapahtuma
26.02.2020 - tapahtuma
27.02.2020 - tapahtuma
28.02.2020-29.02.2020 - tapahtuma
01.03.2020-31.03.2020 - tapahtuma
02.03.2020 - tapahtuma
03.03.2020 - tapahtuma
05.03.2020 - tapahtuma
07.03.2020 - tapahtuma
11.03.2020 - tapahtuma
12.03.2020 - tapahtuma
14.03.2020 - tapahtuma
19.03.2020 - tapahtuma
25.03.2020 - tapahtuma
26.03.2020 - tapahtuma
28.03.2020 - tapahtuma
31.03.2020 - tapahtuma
01.04.2020-30.04.2020 - tapahtuma
02.04.2020 - tapahtuma
16.04.2020 - tapahtuma
23.04.2020 - tapahtuma
28.04.2020 - tapahtuma
30.04.2020 - tapahtuma
01.05.2020-31.05.2020 - tapahtuma
26.05.2020 - tapahtuma
26.05.2020 - tapahtuma
01.06.2020-30.06.2020 - tapahtuma
16.06.2020 - tapahtuma
01.07.2020-31.07.2020 - tapahtuma
26.07.2020 - tapahtuma