Rahoitusta yhdistysten kone- ja kalustohankintoihin

Ajankohtaista, 18.10.2019

HaPa2 –teemahankkeeseen haetaan yhdistysten pieniä 1.000-7.000 euron hankintoja.
Tukea voi hakea:
- väh. 5 v kestävän harrastusvälineistön hankintaan
- yhdistyksen palvelutoimintaa tukeviin kone- ja kalustohankintoihin
- energiatehokkuutta parantaviin laitehankintoihin (max 50% rahoituksesta käytetään tähän)

Hankkeiden hakuaika on 7.10.- 18.12.2019. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä. Tuen osuus on 70% hankkeen kustannuksista. Rahoitusta voi hakea Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimiva rekisteröitynyt yhdistys. Hakulomakkeet ja lisätietoja www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/yhteisot/teemahankkeet/hapa2