Lumijoki 150 vuotta avustusten hakeminen

Ajankohtaista, 01.02.2018

Lumijoen kunnan 150 juhlavuoteen liittyvän 10.000 e juhla-avustuksen haku on käynnistynyt. Avustus voidaan myöntää hankkeelle, joilla edistetään kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Hanke voi olla esim. hankinta, tilaisuus, tapahtuma tai muu vastaava.

Hakumenettelyyn liittyy seuraavat ohjeet
  - hakuaika on 1.2.- 31.3.2018
  - hakemukset tulee tehdä kirjallisesti ja ne osoitetaan Lumijoen kunnanhallitukselle
  - hakemukseen on sisällytettävä
            - kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta,
            - haettavan avustuksen määrä ja perusteet esitetylle määrälle,
            - selvitys miten esitetty käyttötarkoitus edistää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia,
            - toteutusaikataulu siten, että toteutus voi tapahtua ja on tapahtunut 31.5.2019 mennessä
  - hakemus tulee laatia siten, että sen julkistamiseen ei ole estettä hakuajan päättymisen jälkeen
  - hakemuksia jättävien henkilöiden tai yhteisöjen kotipaikan tulee olla Lumijoki
  - osoite hakemuksen toimittamiselle: kirjaamo@lumijoki.fi tai Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980
    Lumijoki

Päätöksen avustusmäärärahan jakamisesta eri kohteille tekee kunnanhallitus. Avustuksen
jakoperusteina käytetään hankkeiden ennakoitua vaikuttavuutta ja siinä huomioidaan myös hankkeesta hyötyvien kuntalaisten määrä. 

14.01.2019 - ajankohtaista
27.11.2018 - ajankohtaista