Lakeuden Kuitu - valokuituverkko-hanke jatkuu

Ajankohtaista, 12.01.2018

 

Lumijoen, Tyrnävän ja Limingan kunnat ovat valtuustoissaan päättäneet rakentaa valokuituverkon yhdessä Oulun Seudun Sähkön kanssa, jos 40 % alueen kiinteistöistä ilmoittaa kiinnostuksensa verkkoon liittymisestä 31.1.2018 mennessä.

Tammikuun lopulla päätös valokuituverkon rakentamisesta

Lakeuden Kuitu –hanke on kerännyt jo yli 2 000 kiinnostunutta listoilleen, saadakseen rakennushankkeen läpi. Vielä on noin kuukausi aikaa osoittaa, että alueen asukkaat todella haluavat valokuituverkon. Tämän vuoksi keräämme yhä kiinnostuksenosoituksia, jotka eivät velvoita mihinkään - ainoastaan mahdollistavat verkon rakentamisen. Lopulliset sopimukset tehdään erikseen asiakkaiden kanssa helmi-maaliskuun aikana.

Valokuituverkko parantaa alueen perusinfraa huomattavasti

Palvelut digitalisoituvat vauhdikkaasti kehityksen myötä. Jotta valtio, kunnat ja yritykset voisivat tarjota kilpailukykyisiä palveluita kaikille tasapuolisesti, on sähköistä ympäristöä hyödynnettävä yhä tehokkaammin. Tämä tarkoittaa verkkoyhteyksien käyttäjämäärien kasvua ja verkon lisääntyvää kuormittumista. Tämän vuoksi on koko alueen etu, että valokuituverkko rakennetaan.

Opiskelun monimuotoistuminen vaatii opiskelijan kotiverkolta enemmän

Oppilaitokset pyrkivät kustannussäästöihin ja samalla kilpailevat opiskelijoista. Tämän vuoksi opintoja tarjotaan yhä enemmän verkon yli, mikä mahdollistaa suuremmat ryhmäkoot ja opintojen suorittamisen vaikka toiselta puolelta maailmaa. Etäopiskelumahdollisuus on suuri etu niin oppilaitoksille kuin opiskelijoillekin.

Opiskelua saattaa kuitenkin hankaloittaa niinkin yksinkertainen asia, kuin kodin verkkoyhteys. Jos verkkoa käyttää kotona useampi henkilö, voi koulutehtävien teko olla hidasta tai netin ruuhkautuminen estää tehtävien palauttamisen kokonaan.

Etätyöt verkon yli houkuttelee osaajia yrityksiin – sekä asukkaita kasvukeskusten ulkopuolelle

Kiinnittääkseen parhaat osaajat itsellensä, yritykset ovat valmiita antamaan työntekijöilleen vapauden tehdä työtä valitsemassaan paikassa. Tällöin työntekijällä on oltava käytössään vakaa ja turvallinen verkko, joka ei hidastele ruuhka-aikoina tai häiriinny sään vaihtelusta. Työnteon kehittyminen edellyttää näin nopeaa ja vakaata verkkoyhteyttä.

Arjen palvelut sekä vapaa-ajan vietto yhä enemmän verkossa

Verkko on osana meidän kuntalaisten arkea myös opiskeluiden ja työn ulkopuolella. Verkossa hoituvat päivittäiset palvelut, kuten laskujen maksut, reseptit, verkko-ostokset, Kelan hakemukset sekä ajanvaraukset lääkäriin, parturiin tai hierojalle. Lisäksi verkossa vietetään vapaa-aikaa elokuvia katsoen, musiikkia kuunnellen ja verkkolehtiä lukien. Tämä kaikki kuormittaa verkkoa, niin palveluntarjoajan puolella kuin myös yksittäisen asiakkaan kotona.

Digitalisoituminen ei pysähdy – luodaan pohja toimiville palveluille!

Yritykset, kunnat ja julkiset palveluntarjoajat etsivät koko ajan keinoja tasa-arvoisen palvelun tarjoamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja hengissä pysymiseen. Tämä suunta kiihdyttää digitalisoitumista kaikkien kuntalaisten osalta, ikään ja asemaan katsomatta. Valokuituverkon avulla turvataan alueen palvelut myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Jukka Kaarre
toimitusjohtaja, Lakeuden Kuitu Oy
(johtaja, Oulun Seudun Sähkö)

jukka.kaarre@oss.fi tai p. 040 823 1415

 

INFO

Ilmoita kiinnostumisesi sähköisesti

http://www.lakeudenkuitu.fi/ilmoittaudukuituun/ tai lakeudenkuitu@liminka.fi

tai soittamalla puh. 050 331 8408

16.12.2018 - tapahtuma
10.12.2018-17.12.2018 - tapahtuma
01.12.2018-22.12.2018 - tapahtuma
01.12.2018-24.12.2018 - tapahtuma
27.11.2018 - ajankohtaista
23.11.2018 - ajankohtaista
17.12.2018 - tapahtuma
18.12.2018 - tapahtuma
22.12.2018 - tapahtuma
23.12.2018 - tapahtuma
24.12.2018 - tapahtuma
24.12.2018 - tapahtuma
26.12.2018 - tapahtuma
30.12.2018 - tapahtuma
01.01.2019 - tapahtuma
06.01.2019 - tapahtuma
09.01.2019 - tapahtuma