LAPE Toimiva arki -hanke selvittää lapsiperheiden palveluita

Ajankohtaista, 25.04.2018

Lapsiperheille on tarjolla erilaisia palveluja arjen tueksi, mutta vastaavatko palvelut lapsiperheiden kokemaa todellista tuen tarvetta? LAPE, Toimiva arki -hanke selvittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen perheiden kokemustietoa perhepalveluista.

Auta Lasta ry:n kanssa yhteistyössä toteutettava kysely on avoinna 24.4.–14.5.2018. Vastaukset käsitellään nimettöminä. Kysely antaa pohjoispohjalaisille perheille mahdollisuuden vaikuttaa oman alueensa lapsiperheiden palveluihin ja niiden kehittämiseen.

Lapsiperheiden toimiva arki -kyselyyn toivotaan vastauksia perheiltä jokaisesta Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Perheiden kokemuksia ja osallistumista hyödynnetään sekä kuntien että maakuntavalmistelun perhepalveluiden kehittämistyössä. Tavoitteena on saada kokonaiskäsitys Pohjois-Pohjanmaan alueen lapsiperheiden arjen tuen tarpeista ja siitä, kuinka hyvin olemassa olevat palvelut näihin tarpeisiin tällä hetkellä vastaavat ja millaisia kehittämistarpeita palveluissa vielä on.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/58CFA5032A730A72

26.04.2018 - tapahtuma
23.04.2018 - ajankohtaista
09.04.2018-06.05.2018 - tapahtuma
06.04.2018 - ajankohtaista
01.04.2018-30.04.2018 - tapahtuma
29.04.2018 - tapahtuma
30.04.2018 - tapahtuma
01.05.2018-31.05.2018 - tapahtuma
28.05.2018 - tapahtuma
08.06.2018 - tapahtuma