Kuulutus Ylipääntien ja Ukuranperäntien alueiden asemakaavan muutoksesta

Ilmoitus, 25.08.2020

Kuulutus

 

Lumijoen kunnan Ylipääntien ja Ukuranperäntien alueiden asemakaavan muutoksesta, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

 

Lumijoen kunnanhallitus on päättänyt 11.5.2020 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Ylipääntien ja Ukuranperäntien alueille.

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

 

Kuulutus on nähtävillä Lumijoen kunnan virallisissa ilmoituksissa internet sivuilla 25.8.2020 – 25.9.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa sähköisesti Lumijoen kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.lumijoki.fi/tiedostot/Tekninen_toimi/YlipntienjaUkuranperntienAK_OAS.pdf

sekä Lumijoen kunnanvirastossa sen aukioloaikoina osoitteessa Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI.

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 25.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi

 

Lisätiedot:

Kunnaninsinööri Ari Korkala

p. 040 5640 099, ari.korkala@lumijoki.fi

 

Lumijoki 17.8.2020

Kunnanhallitus