Kuulutus Terontien asemakaavan muutos ja laajennos

Ilmoitus, 25.08.2020

Kuulutus

 

Lumijoen kunnan Terontien alueen asemakaavan muutos ja laajennos, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

 

Lumijoen kunnanhallitus on päättänyt 18.2.2019 kokouksessaan käynnistää asemakaavan laatimisen Terontien alueelle.

 

Asemakaavan muutokseen ja laajennukseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

 

Kuulutus on nähtävillä Lumijoen kunnan virallisissa ilmoituksissa internet sivuilla 25.8.2020 – 25.9.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa sähköisesti Lumijoen kunnan internetsivuilla osoitteessa

http://www.lumijoki.fi/tiedostot/Tekninen_toimi/TerontienAK_OAS.pdf

sekä Lumijoen kunnanvirastossa sen aukioloaikoina osoitteessa Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI.

 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 25.9.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi

 

Lisätiedot:

Kunnaninsinööri Ari Korkala

p. 040 5640 099, ari.korkala@lumijoki.fi

 

Lumijoki 17.8.2020

Kunnanhallitus