Sosiaaliohjaajan virka

Ilmoitus, 25.06.2019

43/2019

Haemme Lumijoen kuntaan sosiaaliohjaajaa hyvinvointipäällikön työpariksi

Valittava henkilö vastaa
- sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien palvelutarpeiden arvioinneista ja päätöksenteosta sekä suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttamisesta
- koulukuraattorin tehtävistä

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin tutkinto. Valittavan henkilön osaamisprofiilissa korostuvat monipuolinen sosiaalityön kokemus, kyky työskennellä itsenäisesti ja kyky toimia sosiaalityön asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Virkaan valittavan tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteri ote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:in mukaan, hakija voi esittää palkkatoivomuksen. Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttömahdollisuutta.

Suomen Terveystalo Oy tuottaa Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunta vastaa sosiaalitoimen viranomaistehtävistä ja koulukuraattorin tehtävistä.

Hakuaika virkaan päättyy 12.7.2019 klo 12.00. Hakemukset, joihin on liitetty kopiot opinto- ja työtodistuksista toimitetaan sähköpostilla kirjaamo@lumijoki.fi

Tiedustelut sähköpostilla
Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, paula.karsi-ruokolainen@lumijoki.fi