Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokonntuminen syksyllä 2019 ja valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Ilmoitus, 18.06.2019

41/2019

Kunnanvaltuuston kokoontuminen syksyllä 2019 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

42/2019

Kunnanhallituksen kokoontuminen syksyllä 2019