Vuoden 2018 liikuntatoimen matka-avustusmäärärahojen haettavaksi julistaminen

Ilmoitus, 06.11.2018

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää julistaa vuoden 2018
liikuntatoimen matka-avustukset haettavaksi perjantaihin 16.11.2018
mennessä. Liikuntatoimen matka-avustuksena jaetaan 500 €.

Hakemukset tulee toimittaa vapaa-aikatoimeen, Toripolku 3, 91980
perjantaihin 16.11.2018  klo 16.00 mennessä.