Maisematyölupa

Ilmoitus, 06.07.2018

Rakennustarkastaja on antanut seuraavan maisematyölupapäätöksen 9.7.2018.

Maisematyölupa